Aloha ʻIa Nō Nā Koʻolau

Aloha ʻIa Nō Nā Koʻolau

Jay Jaskot’s “The Most Epic Story is But A Sliver”, original oil on canvas Aloha ʻIa Nō Nā Koʻolau

Aloha ʻIa Nō Nā Koʻolau, a show of original art celebrating Oahu’s Ko’olau mountain range and the watershed it protects. Inspired by Kumu Hula ʻIlima’s Stern’s oli and hula, Aloha ʻIa Nō Nā Koʻolau.

First verse:

A Koʻolau Loa ma Kalaeohipa
Inu ā kena mai ka kūpuna.
Ma Kaipapaʻu,
Hele wāwae I ka wai helekū.
Ma Kapuaʻi okana,
Pī wai ʻoluʻolu me ka wai anuhea.

In Koʻolauloa at Kalaeohipa,
Quench your thirst at Kū’s spring.
At Kaipapaʻu, wade in the shallow water.
At Kapuaʻi okana,
Refresh yourself with the cool water.

Showing all 24 results

Honolulu, Hawaii (808) 596-0074